UV dezinfekce vody

Oblasti užití UV dezinfekce?

 • Úpravny vody
 • Farmaceutický průmysl
 • Chemický průmysl
 • Plavecké bazény
 • Potravinářský průmysl
 • Rybářství
 • Výroba nealkoholických nápojů
 • Výzkumné ústavy a školy
 • Zdravotnictví aj.

Typy vod k UV dezinfekci?

 • Pitná
 • Kojenecká
 • Balená
 • Bazénová
 • Užitková
 • Technologická
 • Recirkulační
 • Odpadní
 • Chladící aj.

Jaké technologie užíváme?

 • Dle typu UV záření:
 • Nízkotlaké UV lampy
 • Středotlaké UV lampy
 • Vysokotlaké UV lampy