Princip průtočných zařízení je založen na samospádovém proudění vody ve žlabech, kanálech aj. UV reaktor je potřeba přímo umístit právě do takového typu vodního "koridoru".

Servis zařízení lze provádět jednoduše díky principu vyjímatelných kazet, ve kterých jsou UV výbojky umístěny. Tyto kazety se pro potřeby servisního úkonu dají snadno z korpusu UV reaktoru vytáhnout a posléze se kazety zasunout zpět na patřičné místo.

Parametry a požadavky průtočných UV systémů na vodu

OznačeníDESUVA P-UV
  Typ (dle uložení zářičů) systém s vertikálním nebo horizontálním uložením UV zářičů
  Funkce eliminace mikrobiologické kontaminace vody
  Umístění umístěno jako poslední technologický krok úpravy vody;
  Instalace instalace do žlabu (šachty)
  Průtok (max. okamžitý) 1 - 600m3/hod (při větších průtocích navrhujeme lineární zapojení více zařízení)
  Dávka záření standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku)
  Materiál standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně)
- Řízení digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky
  Implementace řízení do stávajících systémů řízení či samostatně
  Startování zářičů elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den)
  Typ UV výbojky nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké
  Životnost UV výbojky 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky)
  Chlazení UV výbojek nízkotlaká, středotlaká i vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení (standardně přítomností a prouděním média)
  Chlazení prostoru rozvodné skříně rozvodná skříň se osazuje ventilací pro správné chlazení předřadníků
  Výkon determinován parametry dezinfikované vody (standardně 1 až 60 zářičů na UV reaktor)
  Příkon dle množství a typu UV zářičů od 30W do 10kW
  Krytí dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54)
- Ochrana proti UV záření okolí a prostor nad tímto UV systémem musí být krytý proti průniku UV světla do prostoru obsluhy
  Konstrukční řešení vstupu vody tangenciální vůči ose uložení UV lamp
  Konstrukční řešení výstupu vody tangenciální vůči ose uložení UV lamp
  Způsob připojení dle konkrétního řešení žlabu
  Složení UV reaktor složený z vyjímatelných kazet, kazety osazené UV zářiči; kompletní elektroinstalace s rozvaděčem
  Možnosti rozšíření systém stírání nečistot ochranných skel; senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie
- Orientace uložení UV systému horizontálně dle koridoru (šachty, žlabu), do kterého se systém umístí
  Manipulační/servisní prostor okolo UV reaktoru pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor v okolí žlabu dostatečný pro vyjímání kazet a zářičů; v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné při každém servisním úkonu odpojit kazety od elektroinstalace a přemístit je do místa, kde tento úkon bude možné provést
- Konstrukce s bezpečnostními prvky Okolí a prostor nad tímto UV systémem musí být krytý proti průniku UV světla do prostoru obsluhy.
  Ochranné pomůcky Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením použitím ochranných pomůcek především pro ochranu očí.