REFERENCE umístění UV Zářičů

Instalováno více než 800 UV zařízení vlastní konstrukce a výroby

Mimo Českou republiku byla instalována zařízení v těchto zemích
Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, Bělorusko, Litva, Bulharsko, Chorvatsko , Španělsko, SAE , Vietnam, Mexiko

Zařízení byla instalována ve všech odvětvích a oborech, potřebující dezinfekci vody.

Nejvýznamnější odběratele uvádíme níže. Karlovarské minerální vody / Mattoni, Magnesia /, Poděbradka, ZON, Ondrášovka, Dobrá Voda, Fromin, Sklárna Nový Bydžov, Preciósa, Jablonec, TRW Automotiv, MEDIN, DANONE, Schott Lanškroun, Rybí líheň Rybníkářství Pohořelice, Štičí líheň Tábor, Energoaqua Rožnov p/Radhoštěm , Lázně Bechyně , Lázně Luhačovice, Lázně Třeboň, Savencia, FAVEA, MEDITERA, Laurich , Masarikova Universita, Lék. Fakulta UK , atd. atd. atd.

Obory a odvětví našich instalací
 1. Výroba nealkoholických nápojů
 2. Potravinářský průmysl
 3. Farmaceutický, chemický a elektrotechnický průmysl
 4. Sklářský, papírenský a oděvní průmysl
 5. Zdravotnictví, rehabilitační zařízení, lázeňství
 6. Plavecké bazény
 7. Fontány
 8. Hotely, restaurace, ubytování
 9. Výzkumné ústavy, školy
 10. Strojírenský a stavební průmysl
 11. Úpravny vod
 12. Čistírny odpadních vod
 13. Rybníkářství

O společnosti

na firmu IRMANN CS navazuje firma iWATING

Firma IRMANN CS začala působit na českém trhu v roce 1991 v oblasti Dezinfekce pitné vody     UV zářením.  Postupně se přidávala dezinfekce vody odpadní, bazénové, průmyslové, rybniční, ale i dalších speciálních jako byly speciální laboratorní, nemocniční atd. Novými poznatky v oblasti UV záření se začaly vyrábět, zásadně dle vlastní výrobní dokumentace, i zařízení pro dezinfekci vzduchu, povrchů i potravin. Během svého působení jsme vyrobili více než 800 zařízení různých druhů, typů a velikostí.

S přechodem na rozšíření výroby o výrobky v oblasti úpravy vody vznikla nová firma, navazující na zkušenosti firmy IRMANN CS, která se jmenuje iWATING.
 
Firma iWATING rozšířila výrobky s UV zářením pod názvem DESUVA o sestavování a výrobu celých úpraven vody. Na základě spolupráce s Doc. Svobodou vznikla úpravna povrchové vody pod názvem SIRIUS. Tato úpravna vody, jako základní stavební prvek, přidáním různých zařízení, zrodila široké spektrum úpraven vody, které jsou schopné likvidovat jakékoliv znečištění v různých vodách o vysokých parametrech znečištění.