UV dezinfekce vzduchu

Kazetový UV systém

  • dezinfekce vzduchu, který prochází klimatizačním systémem

Průtočný UV systém

  • do UV reaktoru je přiváděn mikrobilogicky znečištěný vzduch, v reaktoru dojde k jeho dezinfekci a rozvody je vzduch odváděn do místa určení
  • zvláštním případem tohoto způsobu je dezinfekce v zásobnících

Germicidní svítilny

  • postaveno na bázi UV lampy, která je volně umístěna v prostoru místnosti
  • přímé ozařování prostru, kdy se v něm nenacházejí osoby