Kazetový způsob odkazuje na UV dezinfekci vzduchu, který prochází vzduchotechnickým systémem. Takto ošetřený vzduch je dále rozváděn systémem do místností. Kazety je potřeba integrovat do vzduch. systému tak, aby nedošlo k přímému kontaktu UV záření a osob, popřípadě je nutné využít stínících klapek.

Využití najde všude tam, kde je potřeba zajistit na výstupu ze vzduchotechniky účinně dezinfikovaný a mikrobiologicky nekontaminovaný vzduch, příkladem mohou být nemocnice, laboratoře, absolutně čisté, technologické prostory/úseky aj. Implementace této techologie dovoluje přítomnost lidí v místech, kam je dezinfikovaný vzduch přiváděn.

Parametry a požadavky kazetových UV systémů

OznačeníDESUVA kazeta
  Funkce eliminace mikrobiologického znečištění vzduchu
  Umístění umístěno jako jeden z posledních technologických kroků úpravy vzduchu; nutno vyvarovat se přímého kontaktu s UV zářením
    instalace přímo do rozvodů, nasávání či vyfukování ve vzduchotechnickém systému
  Průtok (max. okamžitý) neomezený (při vyšších objemech instalace více kazet lineárně)
  Dávka záření standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku)
  Materiál standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně)
  Řízení digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky
  Implementace řízení do stávajících systémů řízení či samostatně
  Startování zářičů elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den)
  Typ UV výbojky nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké
  Životnost UV výbojky 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky)
  Chlazení UV výbojek nízkotlaká, středotlaká a vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení (standardně prouděním dezinfikovaného vzduchu nebo chlazením na bázi tlakového vzduchu)
  Chlazení prostoru rozvodné skříně pokud se jedná o konstrukční řešení s uložením více předřadníků v rozvodné skříni, osazuje se taková rozvodná skříň ventilací pro správné chlazení předřadníků
  Výkon determinován parametry dezinfikovaného vzduchu
  Příkon dle množství a typu UV zářičů od 30W do 2.000W
  Krytí dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54)
  Ochrana proti UV záření v případě instalace kazety do vnitřní struktury vzduchotechnického systému se UV záření zpravidla nedostane k obsluze; při instalaci do nasávaní či vyfukování je kazeta stíněná přepážkami tak, aby se UV záření nedostalo do prostoru
  Způsob připojení standardní pro vzduchotechnické systémy nebo dle požadavku
  Složení UV kazeta osazená UV zářiči; kompletní elektroinstalace s rozvaděčem
  Možnosti rozšíření senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie
  Orientace uložení UV systému UV kazety lze orientovat libovolně
  Manipulační/servisní prostor okolo UV reaktoru pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor (v ose uložení zářičů) min. stejně velký jako rozměr zařízení (v ose uložení zářičů); v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné při každém servisním úkonu odpojit zařízení a přemístit do místa, kde tento úkon bude proveden
  Konstrukce s bezpečnostními prvky Z hlediska užité UV technologie, je toto zařízení vybaveno konstrukčními řešeními, která zajišťují pro obsluhu bezpečný a zdraví neohrožující provoz při běžném používání.
  Ochranné pomůcky Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením použitím ochranných pomůcek především pro ochranu očí.