Charakteristika: dezinfikované médium je po určitou dobu v klidném stavu vystaveno působení UV záření a ozonizovanému vzduchu. Tento systém se výjimá svojí vysokou účinností. Dokáže dezinfikovat i ta média, která jsou charakterizována povrchovými prasklinami, výraznými záhyby, závity atp. Kombinace UV záření a ozonu nabízí řešení s cílem absolutní mikrobiologické nezávadnosti. Mezi dezinfikovatelná média patří takové objekty, které nejsou umístěny na stále se pohybujícím páse výrobní linky. Mezi ně patří chirurgické či laboratorní nástroje, pomůcky, komponenty různých velikostí.

Otevírání vstupních otvorů je kontrolováno automatickými zámky zajišťujícími bezpečnost provozu. Komory jsou buď jednocestné, nebo průchozí, dvířka mohou mít konstrukci posuvnou i výklopnou jak horizontálně, tak vertikálně.

Parametry a požadavky UV+ozonových komor

OznačeníDESUVA O-komora
  Funkce eliminace mikrobiologického znečištění povrchu laboratorních nástrojů, pomůcek, součástek a všeho, kde je potřeba absolutní čistota a eliminace mikrobiologické kontaminace povrchů médií v klidovém stavu
  Princip dezinfekčního programu po uzavření a uzamčení dvířek se spustí cyklus dezinfekce; dochází jak k UV, tak i k ozonové aktivitě uvnitř komory (cyklus je spouštěn/ukončován plně automatizovaně; zamykání dvířek je automatické)
  Délka dezinfekčního cyklu závislá na dezinfekčních požadavcích (standardně v řádu minut); determinováno také destrukcí ozonu
  Umístění umístěno jako poslední technologický krok úpravy povrchů
  Kapacita dle požadavků zákazníka
  Dávka záření standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku)
  Materiál standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně)
  Řízení digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky
  Implementace řízení do stávajících systémů řízení či samostatně
  Startování zářičů elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den)
  Typ UV výbojky nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké
  Životnost UV výbojky 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky)
  Chlazení UV výbojek nízkotlaká technologie nevyžaduje chlazení; středotlaká a vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení tlakovým provozním vzduchem
  Chlazení prostoru rozvodné skříně pokud se jedná o konstrukční řešení s uložením více předřadníků v rozvodné skříni, osazuje se taková rozvodná skříň ventilací pro správné chlazení předřadníků
  Výkon determinován parametry povrchu dezinfikovaného média
  Příkon dle množství a typu UV zářičů od 30W výše; dle typu generátoru ozonu
  Krytí dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54)
  Ochrana proti UV záření V době UV aktivity a ozonové aktivity není přístup do komory povolen, tato ochrana je kontrolována automatickými zámky dvířek.
  Konstrukční řešení komory komora jednocestná (dvířka na jedné straně) nebo průchozí (dvířka na protilehlých stranách)
  Konstrukční řešení vstupu do komory dvířka výklopná jak horizontálně, tak vertikálně
  Složení UV reaktor osazený UV zářiči; generátor a destruktor ozonu, klapky, ventilátor, kompletní elektroinstalace s rozvaděčem
  Možnosti rozšíření senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie; stojan na UV systém
  Orientace uložení UV systému horizontální
  Manipulační/servisní prostor okolo UV reaktoru pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor (v ose uložení zářičů) min. stejně velký jako rozměr zařízení (v ose uložení zářičů); v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné při každém servisním úkonu odpojit zařízení a přemístit do místa, kde tento úkon bude proveden
  Konstrukce s bezpečnostními prvky Z hlediska užité UV a ozonové technologie, je toto zařízení vybaveno konstrukčními řešeními, která zajišťují pro obsluhu bezpečný a zdraví neohrožující provoz při běžném používání.
  Ochranné pomůcky Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření a ozonu. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením a ozonem použitím ochranných pomůcek!