Ponorné UV lampy se standardně umísťují do technologických nádrží a všude tam, kde je nevyhovující dezinfikovat kapaliny pomocí tlakového či průtočného zařízení.

Ponorná zařízení lze umístit do ponorných stojanů s vertikálním či horizontálním uchycením. Ponorná zařízení jsou spolehlivě vodotěsná a jsou připojena k rozvaděči pomocí izolovaného vodiče.

Parametry a požadavky ponorných UV systémů

OznačeníDESUVA ponor
  Funkce eliminace mikrobiologické kontaminace vody
  Umístění umístěno jako poslední technologický krok úpravy vody v technologických nádržích
  Instalace kompletní ponoření do technologické nádrže (ponořená elektroinstalace je bezpečně izolovaná) nebo umístění do pláště technologické nádrže (elektroinstalace je vně nádrže; ponořená je jen ochranná trubice obsahující UV zářič)
  Objem dezinfikované vody pro stanovení vhodnosti tohoto systému nás prosím kontaktujte s parametry tech.nádrže, průtoku tekutiny, výšky a kolísavosti hladiny
  Dávka záření standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku)
  Materiál standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně)
- Řízení digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky
  Implementace řízení do stávajících systémů řízení či samostatně
  Startování zářičů elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den)
  Typ UV výbojky nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké
  Životnost UV výbojky 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky)
  Chlazení UV výbojek nízkotlaká, středotlaká i vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení (standardně přítomností a prouděním média)
  Chlazení prostoru rozvodné skříně v případě uložení více předřadníků do jedné rozvodné skříň se rozvodná skříň osazuje ventilací pro správné chlazení předřadníků
  Výkon determinován parametry dezinfikované vody (určeno rozměry technologické nádrže)
  Příkon dle množství a typu UV zářičů od 30W výše
  Krytí dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54)
- Ochrana proti UV záření okolí a prostor nad technologickou nádrží nebo tímto UV systémem musí být krytý proti průniku UV světla do prostoru obsluhy (UV záření proniká skrze tekutinu)
  Způsob připojení pro uložení do pláště technologické nádrže je využita příruba, klamp, šroubení při ponoření se využívá nerezový stojan
  Složení UV zářič v ochranném skle s ochranným nerezovým lemem; stojan (v případě ponorného zařízení); přípojná příruba popř. klamp, šroubení aj. (pro zařízení ukládané do pláště); kompletní elektroinstalace s rozvaděčem;
  Možnosti rozšíření systém stírání nečistot ochranných skel; senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie
- Orientace uložení UV systému horizontálně i vertikálně bez omezení
  Manipulační/servisní prostor okolo UV systému pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor v okolí uložení UV systému dostatečný pro vyjímání zářičů; v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné při každém servisním úkonu demontovat UV systém a přemístit jej do místa, kde tento servisní úkon bude možné provést
- Konstrukce s bezpečnostními prvky Okolí a prostor nad technologickou nádrží nebo tímto UV systémem musí být krytý proti průniku UV světla do prostoru obsluhy (UV záření proniká skrze tekutinu).
  Ochranné pomůcky Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením použitím ochranných pomůcek především pro ochranu očí.