ÚPRAVÁRENSKÉ  PROJEKČNÍ  PRÁCE

 • Projektování úpraven vody  / jakékoliv velikosti a počtu tech. stupňů /
  • odstraňování všech typů znečištění pro výrobu pitné vody
  • řešení úpravy technologických vod
 • Jímání povrchové vody 
  • a) Břehové jímací objekty
  • b) jímací objekty ze dna nádrží
  • c) jímací objekty z hydrotechnických staveb(jezy, stupně, ..)
 • Zhojňování zásob podzemních vod
 • Navrhování  pramenních jímek, jímacích zářezů, vrtů (včetně hydrogeologického průzkumu)
 • Řešení optimálních vydatností vodních zdrojů

PROJEKTOVÁNÍ  ÚPRAVÁRENSKÝCH  ZAŘÍZENÍ

 • Flokulační  nádrže
 • Usazovací nádrže včetně lamelových
 • Čiřiče
 • Flotační nádrže

ADMINISTRATIVNÍ  PRÁCE  V ÚPRAVÁRENSTVÍ

 • Zpracování provozních řádů úpraven vody
 • Uvádění do provozu ÚV
 • Řešení chemického hospodářství  ÚV
 • Řešení zdravotního zabezpečení pitné vody včetně UV Záření, ozonizace a chlordioxidu