Firma projektuje a navrhuje úpravny vody. Tyto úpravny realizujeme:

 1. Montáž technologie do stavebních objektů
 2. Kontejnerová vestavba

Řešíme úpravy těchto vod:

 1. Povrchové vody
 2. Podzemní vody
 3. Důlní vody
 4. Průmyslové vody
 5. Bazénové vody
 6. Chladící vody
 7. Vody pro kotelny a vyvíječe páry

Používané technologie:

VLASTNÍ KONSTRUKCE:

 1. Čiřiče
 2. Lamelové usazováky a usazovací nádrže
 3. Flotační nádrže
 4. Stripovací a aerační věže
 5. UV zářiče

OSTATNÍ používané TECHNOLOGIE

 1. Filtrace
 2. Iontoměniče
 3. Sorpce
 4. Membránové technologie včetně RO
 5. Dezinfekce

Odstraňujeme nebo snižujeme:

 • Mechanické nečistoty, organické nečistoty, zápach, zákal, pach, chuť, vodivost, tvrdost vody, vápník a hořčík, železo a mangan, soli, amonné ionty, dusičnany, dusitany, radon, uran, CHSK, vodivost, humíny ( tyto parametry jsou nejčastěji zvýšené v našich vodách )
 • Málo se vyskytující překročené parametry odstraníme nebo snížíme jako je: Olovo, rtuť, antimon, kadmium, arzen, selen atd.