Při průtočném způsobu je do UV reaktoru přiváděn kontaminovaný vzduch, v reaktoru dojde k jeho dezinfekci. Rozvody UV reaktoru je vzduch dále odváděn do místa určení (do kritických míst).

Jedním z mnoha způsobů využití je například ve výrobních halách, kde není možné kontrolovat celkvou cirkulaci vzduchu, přitom je potřeba mít určitá kritická technologická místa ošetřena.

Zvláštním případem tohoto průtočného způsobu je dezinfekce vzduchu v zásobnících tekutin, kde dochází ke kolísání hladiny. Nasávaný vzduch proudí přes speciální UV reaktor umístěný v nejvyšším místě zásobníku, čímž dochází k dezinfekci a ošetření vzduchu.

Parametry a požadavky průtočných UV systémů na vzduch

OznačeníDESUVA X-podDESUVA Z-pod
  Typy a Funkce DESUVA X-pod eliminuje mikrobiologické znečištění vzduchu v kritických místech výroby a významně ředí okolní vzduch DESUVA Z-pod eliminuje mikrobiologické znečištění vzduchu v technologických nádržích
  Umístění umístěno jako poslední technologický krok úpravy vzduchu umístěno jako poslední technologický krok úpravy vzduchu
  Instalace instalace X-podu kdekoliv poblíž kritických míst instalace Z-podu přímo do nejvyššího místa víka technologické nádrže
  Průtok (max. okamžitý) bez omezení; určen velikostí kritického místa popř. rychlostí kolísání hladiny v technologické nádrži bez omezení; určen velikostí kritického místa popř. rychlostí kolísání hladiny v technologické nádrži
  Dávka záření standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku) standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku)
  Materiál standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně) standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně)
  Řízení digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky
  Implementace řízení do stávajících systémů řízení či samostatně do stávajících systémů řízení či samostatně
  Startování zářičů elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den) elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den)
  Typ UV výbojky nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké
  Životnost UV výbojky 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky) 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky)
  Chlazení UV výbojek nízkotlaká, středotlaká a vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení (standardně prouděním dezinfikovaného vzduchu nebo chlazením na bázi tlakového vzduchu) nízkotlaká, středotlaká a vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení (standardně prouděním dezinfikovaného vzduchu nebo chlazením na bázi tlakového vzduchu)
  Chlazení prostoru rozvodné skříně pokud se jedná o konstrukční řešení s uložením více předřadníků v rozvodné skříni, osazuje se taková rozvodná skříň ventilací pro správné chlazení předřadníků pokud se jedná o konstrukční řešení s uložením více předřadníků v rozvodné skříni, osazuje se taková rozvodná skříň ventilací pro správné chlazení předřadníků
  Výkon determinován parametry dezinfikovaného vzduchu determinován parametry dezinfikovaného vzduchu
  Příkon dle množství a typu UV zářičů od 30W do 2.000W dle množství a typu UV zářičů od 30W do 2.000W
  Krytí dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54) dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54)
  Ochrana proti UV záření při běžném provozu se obsluha nedostane do styku s UV zářením při běžném provozu se obsluha nedostane do styku s UV zářením
  Konstrukční řešení vstupu vzduchu tangenciální vůči UV reaktoru tangenciální vůči UV reaktoru
  Konstrukční řešení výstupu vzduchu axiální vůči UV reaktoru axiální vůči UV reaktoru
  Způsob připojení samostatný okruh (vhodné pouze zavěsit) připojuje se k plášti technologické nádrže pomocí klampu, příruby, šroubení atp.
  Složení rozvody vzduchu (průduchy); ventilátor; UV reaktor osazený UV zářiči a nastavitelnými kohouty průtoku vzduchu; kompletní elektroinstalace s rozvaděčem UV reaktor osazený UV zářiči; kompletní elektroinstalace s rozvaděčem
  Možnosti rozšíření senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie; stojan na UV systém senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie
  Orientace uložení UV systému horizontální uložení UV reaktoru vertikální uložení do nejvyššího místa víka technologické nádrže
  Manipulační/ servisní prostor okolo UV reaktoru pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor (v ose uložení zářičů) min. stejně velký jako rozměr zařízení (v ose uložení zářičů); v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné UV systém při každém servisním úkonu demontovat a přemístit do místa, kde tento úkon bude proveden pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor (v ose uložení zářičů) min. stejně velký jako rozměr zařízení (v ose uložení zářičů); v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné UV systém při každém servisním úkonu demontovat a přemístit do místa, kde tento úkon bude proveden
  Konstrukce s bezpečnostními prvky Z hlediska užité UV technologie, je toto zařízení vybaveno konstrukčními řešeními, která zajišťují pro obsluhu bezpečný a zdraví neohrožující provoz při běžném používání. Z hlediska užité UV technologie, je toto zařízení vybaveno konstrukčními řešeními, která zajišťují pro obsluhu bezpečný a zdraví neohrožující provoz při běžném používání.
  Ochranné pomůcky Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením použitím ochranných pomůcek především pro ochranu očí. Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením použitím ochranných pomůcek především pro ochranu očí.