Germicidní svítilny jsou charakteristické UV lampou (germicidní zářič), jež je volně umístěna v místnosti. Dochází k přímému ozařování prostoru, tudíž k dezinfekci vzduchu v místnosti a zároveň i k dezinfekci povrchů všech přítomných předmětů. Provedení se odvíjí od konkrétních požadavků zákazníka. Lampu je možné ukotvit na stěnu či strop, nebo volně (přenosně) umístit do místnosti s využitím stojanů.

V době užití tohoto přímého typu dezinfekce je nutné, aby se v předmětné místnosti nenacházeli žádní lidé ani zvířata.

Parametry a požadavky germicidních svítidel

OznačeníDESUVA SV-UV
  Funkce primárně eliminace mikrobiologického znečištění vzduchu, sekundárně UV dezinfekce těch povrchů, kam přímo dopadá paprsek UV světla
  Umístění umístěno v místnostech jako laboratoře, nemocničních sály atp.; v době aktivity UV zařízení není možný přístup osob do právě dezinfikovaných prostorů
  Max.dezinfikovaný objem bez omezení; dle velikosti místnosti se instaluje doporučený počet svítilen
  Dávka záření standardně na úrovni 300 - 1600 J/m2 (vyšší dle požadavku)
  Materiál standardně nerezová ocel 1.4301 (lze přizpůsobit individuálně)
  Řízení digitální řídící jednotka nebo analogové signalizační prvky
  Implementace řízení do stávajících systémů řízení či samostatně
  Startování zářičů elektronický předřadník se studeným nebo teplým startem (studené pro startování max. jednou za den, teplé pro startování vícekrát za den)
  Typ UV výbojky nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké
  Životnost UV výbojky 8.000 až 16.000 provozních hodin (dle parametrů UV výbojky)
  Chlazení UV výbojek nízkotlaká technologie nevyžaduje chlazení středotlaká a vysokotlaká technologie vyžaduje chlazení tlakovým provozním vzduchem
  Chlazení prostoru rozvodné skříně pokud se jedná o konstrukční řešení s uložením více předřadníků v rozvodné skříni, osazuje se taková rozvodná skříň ventilací pro správné chlazení předřadníků
  Výkon determinován parametry dezinfikovaného vzduchu
  Příkon dle množství a typu UV zářičů od 30W výše
  Krytí dle konkrétních parametrů požadavku (standard IP54)
  Ochrana proti UV záření v době aktivity UV svítilny není možný přístup do místnosti
  Variantní provedení germicidní svítilny lze dodat s mobilním/statickým stojanem, popřípadě s úchyty pro zavěšení na strop či stěnu
  Složení UV svítilna, kompletní elektroinstalace s rozvaděčem (lze poskytnout jeden rozvaděč pro více svítidel)
  Možnosti rozšíření senzor intenzity záření včetně zobrazovací technologie
  Orientace uložení UV systému germicidní svítilny lze uložit libovolně
  Manipulační/ servisní prostor okolo UV reaktoru pro manipulační/servisní úkony by měl být manipulační prostor (v ose uložení zářičů) min. stejně velký jako rozměr zařízení (v ose uložení zářičů); v případě nesplnění těchto požadavků bude nutné UV systém při každém servisním úkonu demontovat a přemístit do místa, kde tento úkon bude proveden
  Řízení pomocí bezpečnostních prvků V průběhu aktivity germicidní svítilny, jež je zavěšena na stropě/stěně či postavena na stojanu, není možná přítomnost osob v místnosti. Zapínání/vypínání germicidní lampy lze provádět automaticky (elektronický zámek dveří atp.), popřípadě manuálně a to umístěním ovládacích a signalizačních prvků ke vstupu do místnosti.
  Ochranné pomůcky Nedoporučujeme operovat s UV zářiči mimo UV systém! Se zařízením mohou zacházet jen osoby znalé nebezpečí UV záření. Vyvarujte se prosím kontaktu s UV zářením použitím ochranných pomůcek především pro ochranu očí.